Nominuj „Dobroczyńcę Roku”

Do 14 stycznia 2014 r. firmy, organizacje pozarządowe lub fundacje mogą nominować czyniące dobro firmy na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięzców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

„Dobroczyńca Roku” to firma, która nie siedzi z założonymi rękami i nie pyta, czy pomoc innym jej się opłaci. Pomaga, bo czuje, że tak trzeba. W efekcie czynione dobro powraca do niej. Nie w przenośni, ale naprawdę – w postaci zaufania i szacunku ze strony innych.

Advertisements

Wnioski można składać w kilku kategoriach:

  • Projekt społeczny – firmę zgłasza organizacja pozarządowa
  • Strategia społecznego zaangażowania – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama
  • Wolontariat pracowniczy – firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama
  • Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama
  • Zaangażowanie lokalne – firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie Działaj Lokalnie.
Share Button