Krzyże Zasługi za Dzielność dla 18 bohaterów

18 po­li­cjan­tów i stra­ża­ków, któ­rzy ura­to­wa­li życie oso­bom po­szko­do­wa­nym m.​in. w po­ża­rach i wy­pad­kach, szef MSW Bar­tło­miej Sien­kie­wicz od­zna­czył Krzy­ża­mi Za­słu­gi za Dziel­ność; to jedno z naj­waż­niej­szych od­zna­czeń przy­zna­wa­nych przez pre­zy­den­ta w cza­sach po­ko­ju – informuje Onet.pl.

Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, wyróżnieni funkcjonariusze podejmowali interwencje z narażeniem własnego zdrowia i życia. – Dziś czcimy cichych bohaterów. To ludzie, którzy zdecydowali się na działanie z odruchu, ale także z obowiązku, jaki przyjęli na siebie składając ślubowanie. To dzięki nim możemy spać spokojnie i chodzić po ulicach bezpiecznie – powiedział szef MSW podczas uroczystości w ministerstwie.

Krzyże otrzymało ośmiu policjantów oraz dziesięciu strażaków. Wśród odznaczonych jest policjant z Głogowa, który uratował tonącego w Odrze 92-letniego mężczyznę oraz strażak z Prudnika, który uratował z płonącego domu trzy osoby. Wyróżnieni zostali także funkcjonariusze z Opoczna i Łodzi, którzy pomogli młodym mężczyznom, pod którymi załamał się lód na jednym ze zbiorników wodnych w woj. łódzkim.

Więcej na stronie Onet.pl.

Share Button