Łódź laureatem konkursu Dobre Stypendia 2014

Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności już piąty raz uhonorowały organizatorów najlepszych programów stypendialnych w Polsce w ramach konkursu Dobre Stypendia 2014 nagradzając Urząd Miasta Łodzi za Stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Łodzi – informuje „Łódź You Like”.

W konkursie mogły wziąć udział fundacje i stowarzyszenia, uczelnie, samorządy, firmy oraz fundacje korporacyjne, które realizują programy stypendialne lub współpracują przy realizacji programów stypendialnych. Konkurs to szansa na pokazanie, jak wiele dobrego w życie stypendystów wnosi mądre i dostosowane do ich potrzeb wsparcie finansowe oraz niematerialne. To również okazja, aby pokazać najlepsze praktyki w tworzeniu i prowadzeniu programów stypendialnych i nagrodzenie wysiłków ich twórców
i organizatorów.

Celem wyróżnionego w konkursie programu stypendialnego jest ułatwienie dostępu do kształcenia, poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności studentom i doktorantom łódzkich uczelni. Stypendium ma charakter motywacyjny, zachęca do studiowania na kierunkach strategicznych dla rozwoju Łodzi oraz kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, przyczyniając się do rozwoju kadry naukowej oraz prowadzenia badań naukowych w dziedzinach kluczowych dla Łodzi.

Więcej na stronie magazynu „Łódź You Like„.

Share Button