Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła w Zamościu zdobył wyróżnienie „Najlepszy Szpital w kraju w kategorii zarządzanie” – informuje Gazeta Lekarska.

Uroczysta gala wręczenia wyróżnień najlepszym szpitalom w ramach przeprowadzonego badania pn. System benchmarkingu szpitali „Portrety szpitali – mapy możliwości” odbyła się 21 kwietnia w Warszawie. W tegorocznej edycji badaniu poddało się 151 szpitali z całego kraju.

– Porównywanie się z innymi nie zawsze jest łatwe, ponieważ trzeba odkryć samego siebie. Od wielu lat staramy się uczestniczyć w różnych badaniach i rankingach, ponieważ mamy świadomość, że tylko zdrowa konkurencja i wymiana doświadczeń może przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług dla naszych pacjentów – mówi Andrzej Mielcarek, dyrektor szpitala w Zamościu.

Kilka miesięcy temu, w rankingu przygotowywanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zamojski szpital otrzymał nagrodę specjalną za zebranie największej ilości punktów w kategorii „Jakość leczenia”.

Więcej na stronie www.gazetalekarska.pl.

Share Button