Obwodnica dla Bełchatowa

Usprawnienie przejazdu na trasie Warszawa – Wrocław i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta – takie zadania ma spełnić obwodnica, która powstanie na północnych obrzeżach Bełchatowa. Umowa na realizację budowy obwodnicy zostanie podpisana przez wykonawcę w drugiej połowie 2014 roku. Trwa weryfikacja wniosków 21 firm chętnych do wykonania trasy.

Decyzja o budowie obwodnicy zapadła po kilku akcjach protestacyjnych, które odbyły się w zeszłym roku. Protesty dotyczyły decyzji Ministerstwa Transportu, które wykreśliło obwodnicę z „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Mieszańcy blokowali drogę krajową nr 8. Ich zdaniem przez tranzyt przejeżdżający przez miasto nie da się normalnie funkcjonować.

Planowany czas budowy ma nie przekroczyć 22 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Zakończenie prac nastąpi najpóźniej pod koniec 2016 roku.

Advertisements

Slawa Szokalewicz

Share Button