Pomaga w ratowaniu autoportretu Leonarda da Vinci

Joanna Łojewska, chemiczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego trafiła do zespołu ratującego autoportret Leonarda da Vinci.

Dr hab. Joanna Łojewska z Wydziału Chemii UJ, specjalizująca się m.in. w problematyce degradacji papieru, wspólnie z naukowcami z Włoch i Polski pracują nad stworzeniem nowej metody ochrony zabytkowych manuskryptów przed degradacją. Obiektem ich badań jest rysunek Leonarda da Vinci z początku XVI wieku, będący najprawdopodobniej autoportretem artysty.

Dzieło jest obecnie w bardzo złym stanie – wykonany czerwoną kredą rysunek narażony był przez wieki na działanie wilgoci, przez co uległ zażółceniu i staje się z czasem coraz mniej wyraźny. Dzięki przełomowej technice, istnieje szansa na powstrzymanie, a nawet częściowe cofnięcie tego procesu.

Naukowcy opracowali nową metodę diagnozy procesów degradacji papieru i innych materiałów opartych na celulozie, opartą na identyfikacji i pomiarze koncentracji cząsteczek pochłaniających światło – chromoforów, które powodują zażółcenie materiału i deformację łańcucha celulozy. W niedalekiej przyszłości metoda ta może stanowić podstawę stworzenia skutecznych technik konserwacji, które umożliwiłyby uratowanie wielu cennych zabytków.

Klasyczne metody chemiczne raczej nie wchodzą w grę. Dobrym pomysłem wydaje się być użycie niskotemperaturowej plazmy, ale trzeba włożyć jeszcze mnóstwo wysiłku, aby metodę tę opracować dla potrzeb ratowania dzieł sztuki. Na razie jest ona w fazie testów. Nie mamy bowiem stuprocentowej pewności, co zadziała bezpiecznie dla tak delikatnego materiału – tłumaczy dr hab. Łojewska.

Więcej na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Share Button