Projektowanie reguł gier komputerowych na studiach? Od teraz to możliwe!

W przyszłym roku akademickim Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego planuje uruchomić kierunek nowe media i kultura cyfrowa, który ma wdrażać studentów w struktury, funkcjonowanie oraz możliwości, jakie niesie za sobą nowoczesna technologia.

Wydział Filologiczny
Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Filologicznym UŁ oddanym do użytku jesienią 2014 roku

Odpowiedzialny za zajęcia będzie Zakład Mediów Elektronicznych, który powstał w 2002 roku jako część Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej. Dotychczas nowe media można było wybrać jako specjalizację na kulturoznawstwie. Teraz stanie się to osobnym kierunkiem.

Jak możemy przeczytać w informatorze rekrutacyjnym, studia te pozwolą na uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, a w szczególności:

  • historii i teorii mediów,
  • teorii komunikowania,
  • kultury uczestnictwa, internetu i mediów społecznych,
  • historii i teorii i gier komputerowych,
  • sztuki nowych mediów
  • przemysłów kreatywnych

Wśród zajęć praktycznych w programie można znaleźć m.in. projektowanie stron internetowych, publikowanie w sieci, czy projektowanie reguł gier komputerowych. Studenci mają też nabyć podstawową wiedzę w zakresie filozofii, teorii kultury i wiedzy o sztuce oraz poetyki filmu. Istotnym aspektem programu kształcenia będzie możliwość wyboru specjalizacji (gry komputerowe, media społeczne lub sztuka nowych mediów) oraz różnych przedmiotów fakultatywnych pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Studenci otrzymają również możliwość tworzenia własnych ścieżek kształcenia, odpowiadających ich zainteresowaniom oraz planom zawodowym.

Absolwenci kierunku mają być przygotowani do pracy w instytucjach kultury i przemysłach kreatywnych (np. muzea, galerie, redakcje czasopism i mediów elektronicznych, studia produkujące gry wideo, agencje reklamowe i PR). Na razie uruchomione zostaną trzyletnie studia licencjackie. Istnieje szansa, że naukę będzie można kontynuować na studiach magisterskich. Orientacyjny limit miejsc na najbliższy rok akademicki to 50 osób. Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem, że znajdzie się minimum 25 chętnych kandydatów.

Share Button
  • Elwenka

    Od trzech lat funkcjonuje Gamedec na UKW. Projektowanie reguł gier komputerowych na studiach było już możliwe od jakiegoś czasu 😉