Nie będzie zmiany czasu. Kiedy przestawiamy zegarki po raz ostatni?

Likwidacja zmiany czasu jest przesądzona – ogłosił (w piątek, 30 sierpnia) przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Jego słowa cytuje portal Deutsche Welle.

W ten sposób podsumował on wyniki ogłoszonej niedawno unijnej ankiety internetowej. Wzięło w niej udział 4,6 mln osób, 80 proc. opowiedziało się za tym, aby nie przestawiać już zegarków, zrezygnować z czasu zimowego i przez cały rok funkcjonować jedynie według czasu letniego.

Czy Komisja Europejska weźmie pod uwagę opinie mieszkańców Unii? Kiedy nastąpi zniesienie zmiany czasu?

– Komisja Europejska przystąpi do działania – zapowiedział Juncker w wywiadzie dla niemieckich telewizji ARD i ZDF. – Bezsensownie byłoby najpierw pytać ludzi o zdanie, a potem nie zastosować się do niej – stwierdził.

Jeśli Komisja przedstawi wniosek legislacyjny dotyczący zniesienia zmiany czasu, będą go musiały jeszcze przyjąć Parlament Europejski i kraje członkowskie UE.

Obowiązujące w UE uzgodnienia dotyczące czasu letniego wymagają przestawiania zegarów dwa razy do roku, w celu uwzględnienia zmieniającej się struktury światła dziennego i wykorzystania go w danym okresie. Większość państw członkowskich UE ma długą tradycję uzgodnień dotyczących czasu letniego sięgających czasów pierwszej i drugiej wojny światowej lub kryzysu naftowego lat 70. W tym czasie głównym celem zmiany czasu była oszczędność energii. Do tego doszły także inne motywy, takie jak bezpieczeństwo ruchu drogowego, czy też więcej możliwości spędzania czasu wolnego przy świetle dziennym wieczorami.

Ustalenia dotyczące czasu letniego na szczeblu UE obowiązują od lat 80. i regulują je obecnie przepisy dyrektywy 2000/84/WE. W dyrektywie nałożono na państwa członkowskie obowiązek przejścia na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu na czas zimowy w ostatnią niedzielę października.

Równolegle do ustaleń dotyczących czasu letniego w UE i niezależnie od nich państwa członkowskie dzielą się na trzy różne strefy czasowe lub standardowe czasy. Unijne przepisy dotyczące czasu letniego (lub ich zmiana) nie mają wpływu na decyzję w sprawie standardowego czasu. Państwa członkowskie UE znajdują się obecnie w trzech strefach czasowych: czas zachodnioeuropejski lub czas uniwersalny (GMT), czas środkowoeuropejski (GMT+1) i czas wschodnioeuropejski (GMT+2).

Osiem państw członkowskich Unii (Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa i Rumunia) stosują GMT+2 jako standardowy czas; 17 państw członkowskich (Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy) stosują GMT+1; a trzy państwa członkowskie (Irlandia, Portugalia i Wielka Brytania) – GMT.) Określa się go w odniesieniu do GMT (czasu uniwersalnego lub czasu średniego Greenwich) lub UTC (uniwersalnego czasu koordynowanego).

opr. na podst. www.dw.com i informacji Komisji Europejskiej

Share Button