Życiowy sukces

Ponad połowa Polaków ma poczucie, że co najmniej w znacznej mierze osiągnęła życiowy sukces – wynika z sondażu CBOS, cytowanego przez „Dziennik Polski”.

Ośmiu na dziesięciu Polaków twierdzi, że przynajmniej w pewnej mierze odniosło w życiu sukces. Niemal co szósty twierdzi, że osiągnął go w pełni. Osiągnięcie życiowego sukcesu częściej deklarują kobiety niż mężczyźni oraz osoby starsze, które zakończyły działalność zawodową, odchowały dzieci, doczekały się wnuków i na ogół mają już za sobą życiowe osiągnięcia, jakkolwiek byłyby one definiowane.

Wyniki sondażu są zgodne z badaniami psychologów, które pokazują, że poczucie osiągniętego sukcesu wyraźnie zależy od wieku badanych. Im są oni starsi, tym częściej uważają, że osiągnęli sukces. Jest to zrozumiałe, bowiem w młodości stawiamy sobie wysokie wymagania, ale na ich spełnienie potrzebujemy czasu. Dotyczy to szczególnie spraw rodzinnych, zawodowych i materialnych. Nie jest też wykluczone, że z wiekiem maleją nasze aspiracje.

Więcej na stronie „Dziennika Polskiego„.

Share Button